DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Geladacarns.es s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web: https://geladacarns.es/

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen al següent punt.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

     · Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

Podrien existir errors de codi puntual dedició en alguna pàgina web. [4.1.1 Processament]

Hi podria haver alguns components de la interfície d’usuari que no estiguin correctament etiquetats. [4.1.2 Nom, funció, valor]

     · Càrrega desproporcionada

No s’aplica.

     · El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 15 d’abril de 2023 que no compleixin completament tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria sí que ho compleixin.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 15 d’abril de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com per exemple:

     · informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
     · transmetre altres dificultats d’accés al contingut
     · formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del  formulari de contacte d’aquest lloc web, a través del número de telèfon referenciat, a l’apartat de contacte d’aquest lloc web.

Podeu presentar:

     · Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o

     · Sol·licitud d’informació accessible relativa a:

     · Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4.

Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i les reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través del formulari de contacte d’aquest lloc web, i seran rebudes i tractades per l’àrea de Sistemes de la Informació de l’empresa.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació.

La reclamació es pot presentar mitjançant el formulari de contacte d’aquest lloc web, i seran rebudes i tractades per l’àrea d’administració de l’empresa.

CONTINGUT OPCIONAL

Aquest portal està dissenyat per poder canviar la mida del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

Si voleu canviar la mida de lletra del text als principals navegadors gràfics utilitzeu els menús següents:

     · Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Mida del text
     · Opera: Veure > Zoom
     · Safari: Veure > Fer el text més gran
     · Chrome: Controla la pàgina actual > Mida del text
     · Per modificar la mida de tot a la pàgina:
               · Ctrl + + per augmentar-ho
               · Ctrl + – per disminuir-ho
               · Ctrl + 0 restaura la mida original del text
               · Si el que voleu és anul·lar el full d’estils o modificar el color del text, podeu consultar la pàgina How to Change Text Size or Colors de la WAI, que es pot                   llegir traduïda a l’espanyol a Com canviar la mida del text o colors?

Visiteu també la nostra altra pàgina web germana.

Enllaços rapids
Informació

Copyright 2023 © Tots els drets reservats – Pàgina desenvolupada per G2k

Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU: www.geladacarns.es